2106100734 6972805132 Θάσου 5, Μαρούσι tbabanis@gmail.com
hero image
Μπαμπάνης Αθανάσιος | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc
Τεχνική Εταιρεία - Μαρούσι Αττική

 

Ένα ιδιαίτερο αντικείμενο των υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού που προσφέρει το τεχνικό μας γραφείο αφορά τις εκθέσεις σε τεχνικά θέματα πάσης φύσεως όταν πρέπει να δοθεί μία επιστημονική και τεκμηριωμένη γνώμη ώστε να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δυσάρεστες καταστάσεις, όταν μάλιστα διίστανται οι απόψεις δύο ή και περισσότερων μερών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κείμενο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις δικαστικές ενέργειες που ακολουθούν. 

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:
Ορισµός του Πραγµατογνώµονα
Περίληψη του Αντικειµένου 
Ιστορικό Επικοινωνίας µε τα Εµπλεκόµενα Μέρη και Αυτοψίες 
Απόψεις των Εµπλεκοµένων Μερών 
Τεχνική Περιγραφή
Πόρισµα

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.